Back to top

Diccionari de l'activitat parlamentària

Presentació
banc del Govern banc del Govern

Organització i funcionament

 • ca  banc del Govern, n m
 • oc  banc deth Govèrn, n m
 • es  banco del Gobierno, n m
 • fr  banc du Gouvernement, n m
 • en  Government bench, n
 • SC  https://youtu.be/YWg-mbsGDck

Organització i funcionament

Definició
Grup d'escons del Saló de Sessions del Parlament, situat a la primera fila de l'hemicicle, on seuen el president de la Generalitat i els membres del Govern.
bestreta bestreta

Funció legislativa

 • ca  bestreta, n f
 • oc  auançament, n m
 • es  anticipo, n m
 • fr  avance d'argent, n f
 • en  advance payment, n

Funció legislativa

Definició
Quantitat de diners que el Parlament anticipa per cobrir les primeres despeses d'una recollida de signatures en la tramitació d'una iniciativa legislativa popular, si la comissió promotora la sol·licita.

Nota

 • L'import màxim de la bestreta es regula per llei i se n'ha de justificar l'ús.
Biblioteca del Parlament Biblioteca del Parlament

Organització i funcionament

 • ca  Biblioteca del Parlament, n f
 • oc  Bibliotèca deth Parlament, n f
 • es  Biblioteca del Parlamento, n f
 • fr  Bibliothèque du Parlement, n f
 • en  Parliamentary Library, n

Organització i funcionament

Definició
Biblioteca situada en el Parlament de Catalunya especialitzada en dret públic, específicament en dret parlamentari, que també disposa de fons de dret comunitari, dret privat, ciències socials, tècnica legislativa, història de Catalunya i altres disciplines.

Nota

 • El catàleg de la Biblioteca del Parlament és accessible en el web del Parlament.
butlletí oficial butlletí oficial

Organització i funcionament, Relació amb altres institucions

 • ca  butlletí oficial, n m
 • ca  diari oficial, n m
 • oc  bulletin oficiau, n m
 • oc  diari oficiau, n m
 • es  boletín oficial, n m
 • es  diario oficial, n m
 • fr  bulletin officiel, n m
 • fr  journal officiel, n m
 • en  Official Gazette, n
 • en  Official Journal, n
 • SC  https://youtu.be/QePFKSRQtUw

Organització i funcionament, Relació amb altres institucions

Definició
Publicació oficial periòdica de les institucions públiques en què es difonen disposicions normatives, actes administratius generals i anuncis provinents dels poders públics, entre altres documents públics.

Nota

 • 1. El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) és una de les publicacions oficials del Parlament, en què es recullen tots els acords, tràmits i documents parlamentaris que es registren en el Parlament o que n'emanen. En concret, s'hi publiquen les lleis aprovades i els altres acords del Ple del Parlament i de les comissions parlamentàries, els projectes de llei i les proposicions de llei, els vots particulars o les esmenes que s'han de defensar en el Ple o en les comissions, els informes de ponència, els dictàmens de les comissions legislatives, les iniciatives parlamentàries i els acords de règim interior.
 • 2. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) és el mitjà de publicació oficial de les lleis de Catalunya i de les normes, les disposicions de caràcter general, els acords, les resolucions, els edictes, les notificacions, els anuncis i els altres actes administratius del Govern i de l'Administració de la Generalitat, i també d'altres organismes o administracions públiques, i particulars, si així ho estableix l'ordenament jurídic.
 • 3. El Boletín Oficial del Estado (BOE) és la publicació oficial periòdica del Govern espanyol. Recull, entre altres, les lleis aprovades per les Corts Generals, les disposicions del Govern de l'Estat i les disposicions generals de les comunitats autònomes.
 • 4. El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) és la publicació oficial periòdica de les institucions de la Unió Europea. Té dues sèries: la L, que recull la legislació europea, i la C, que publica comunicacions i informacions diverses; també té un suplement, S, que publica concursos i contractes públics.